a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Vicia ervilia (L.) Willd.

Linzenwikke/Erve
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (1) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Fabaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Toxiciteit:Bron: Marco Roos en Leni Duistermaat (2020) in Heukels' Flora 24e ed. (met aanvullingen FLORON)Giftige plant (vooral vruchten, zaden, pollen)
Voorkomen in Nederland
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend
Ecologie & verspreiding
Linzenwikke staat op ondiepe, basische bodems. De eenjarige en kalkminnende plant is in onze contreien te vinden op braakliggende en verlaten velden als een relict van verwildering of is te wijten aan... [meer]