a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Vicia ervilia (L.) Willd.

Linzenwikke/Erve
algemeen | ecologie & verspreiding | taxonomie | herkenning | feedback (0)

Familie:Fabaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend
Ecologie & verspreiding
Linzenwikke staat op ondiepe, basische bodems. De eenjarige en kalkminnende plant is in onze contreien te vinden op braakliggende en verlaten velden als een relict van verwildering of is te wijten aan... [meer]