a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)

Azuurwaterjuffer
algemeen | taxonomie | herkenning | trend en fenologie | literatuur (4) | feedback (0)

Familie:Coenagrionidae

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeer algemeen op de zandgronden en in de duinen.
Herkenning
33-35 mm. Slanke waterjuffers. Mannetje: lichter en uitgebreider blauw dan andere waterjuffers. Op segment twee staat doorgaans een U-vormige zwarte tekening, die niet is verbonden met de achterrand. De zwarte stukjes op segmenten 3, 4, en 5 (bovenaanzicht) zijn zeer kort, ongeveer een vijfde van de segmentlengte. Hierdoor komt het middengedeelte van het achterlijf zeer blauw over, met een regelmatig patroon van zwarte vlekjes. Segment 6 voor ca. de helft zwart, segment 7 vrijwel geheel. Segmenten 8 en 9 grotendeels blauw. Aan de zijkant van het achterlijf lopen de zwarte vlekken uit in een smalle streep richting de voorrand van de segmenten. Schouderstrepen normaal ontwikkeld. Vrouwtje: lichte delen groen tot blauw. Meestal met (vrijwel) geheel donkere achterlijfsrug. Er bestaat ook een vorm met blauwe vlekken op segmenten 2 tot en met 5.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting
 
foto43665