Soorten zonder foto in de atlasWetenschappelijke naamNederlandse naamzeldzaamheid
Aeshna grandis Bruine glazenmaker 
Aeshna juncea Venglazenmaker 
Coenagrion hastulatum Speerwaterjuffer 
Coenagrion mercuriale Mercuurwaterjuffer 
Epitheca bimaculata Tweevlek 
Gomphus pulchellus Plasrombout 
Ischnura pumilio Tengere grasjuffer 
Leucorrhinia caudalis Sierlijke witsnuitlibel 
Leucorrhinia pectoralis Gevlekte witsnuitlibel 
Leucorrhinia rubicunda Noordse witsnuitlibel 
Onychogomphus forcipatus Kleine tanglibel 
Orthetrum brunneum Zuidelijke oeverlibel 
Orthetrum coerulescens Beekoeverlibel 
Oxygastra curtisii Bronslibel 
Somatochlora arctica Hoogveenglanslibel 
Sympetrum depressiusculum Kempense heidelibel 
Sympetrum flaveolum Geelvlekheidelibel