a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Gomphus flavipes (Charpentier, 1825)

Rivierrombout
algemeen | taxonomie | herkenning | trend en fenologie | literatuur (6) | feedback (0)

Familie:Gomphidae
Status:bron: Rode Lijst Libellen 2011Rode Lijst: Verdwenen, maar herontdekt in 1996.

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
In Nederland terug van weggeweest. Inmiddels komt de soort vrij zeldzaam en plaatselijk vrij algemeen voor langs de grote rivieren. Opvallend is dat de imago’s wegvliegen van het water, maar dat er vrijwel geen waarnemingen van zwervende dieren buiten het rivierengebied worden gedaan.
Bescherming:4
Herkenning
50-55 mm. Slanke rombout. Oogt zeer geel, ook op de poten. Achterlijf in bovenaanzicht met een vrijwel geheel doorlopende gele lengtestreep op een zwarte achtergrond. Voor een goede determinatie is de borststuktekening belangrijk. Deze bestaat uit vrij brede zwarte strepen. Rugstreep en schouderstreep raken elkaar meestal, waardoor op de schouders een afgegrensde gele ovale vlek aanwezig is. De gele baan tussen de zwarte schouderstreep en zwarte schoudernaadstreep is breder dan deze twee strepen en loopt zonder onderbreking door naar de aanhechting van de voorpoot (zijaanzicht). Geen doorlopende eerste zijnaadstreep. Mannetje: achterlijf slank, aan de basis sterk getailleerd en met een duidelijke knotsvormige verbreding ter hoogte van segmenten 7 tot 10. Vrouwtje: breder postuur en nauwelijks knotsvormige verbreding van het achterlijf.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting
 
foto44225