abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Ophrys insectifera L.

Vliegenorchis
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (5) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Orchidaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer sterk achteruitgegaan (75-100%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Bescherming:Wet Natuurbescherming: beschermde soort (art. 3.10)
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Afwijkende telwijze:bloeistengels
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De 2 tot 20 bloemen groeien in een smalle aar. De buitenste bloemdekbladen zijn langwerpig eirond en groenachtig. De bruine lip is vrij vlak, 0,9 tot 1 cm lang en veel groter dan de andere bloemdekbladen. De lip heeft 3 lobben. De middenlob is 2-spletig en de lobben aan de zijkanten staan uit. Bij de voet van de middenlob zie je een grijsblauwe vlek. De binnenste bruine tot roodachtige bloemdekbladen zijn lijnvormig en fluweelachtig. [meer]
Ecologie & verspreiding
De Vliegenorchis overwintert met een bladrozet dat na een zomerse rustperiode vlak voor de winter gevormd wordt. Daardoor is de plant gevoelig voor het vroeg afbranden van de vegetatie en vorstschade.... [meer]
 
foto18723
foto16624
foto13827
foto16625
foto31014