abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Eleogiton fluitans (L.) Link

Vlottende bies
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Cyperaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Kwetsbaar
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012achteruitgegaan (25-50%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012vrij zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Afwijkende telwijze:groeiplaats m2
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De aren zijn bleekbruin, 3 tot 4 mm lang en half zo breed. Ze zijn eivormig, aan de top vrij spits en bevatten ongeveer 7 bloemen. Ze staan ieder apart aan de top van lange, afgeplatte en aan de voet bebladerde assen. De stijl heeft 2 stempels. [meer]
 
foto18959
foto25182
foto25183
foto29641
foto29642
foto12840
foto12841
foto18958
foto29291
foto29640
foto29643