abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Chrysosplenium alternifolium L.

Verspreidbladig goudveil
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (5) | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Saxifragaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Afwijkende telwijze:groeiplaats m2
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De viertallige, geelachtige bloemen zijn 5 tot 6 mm groot. Ze bevatten 8 meeldraden en zijn omgeven door geelgroene schutbladen. [meer]
Ecologie & verspreiding
Zowel Verspreidbladig als Paarbladig goudveil zijn karakteristieke soorten van bronmilieus en kunnen daardoor naast elkaar voorkomen. Dit doen ze onder andere in Twente, Zuid-Limburg en op een enkele... [meer]
 
foto19912
foto14738
foto16372
foto31285
foto14737
foto14739
foto25434
foto25435