abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Scheuchzeria palustris L.

Veenbloembies
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (7) | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (0)

Familie:Scheuchzeriaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer sterk achteruitgegaan (75-100%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De 3 tot 10 bloemen ziten in een losse, armbloemige tros met grote schutbladen. De onderste bloem is lang gesteeld en de bovenste is kort gesteeld. De bloemen zijn geelgroen, hebben 6 meeldraden en 6 gelijke bloemdekbladen. [meer]
Ecologie & verspreiding
Veenbloembies (Scheuchzeria palustris) groeit aan de randen van voedselarme slenkjes in hoogveen tussen veenmos. Als gevolg van de achteruitgang van levend hoogveen in ons land is het aantal groeiplaa... [meer]
 
foto20186
foto41537
foto41538
foto41845
foto18912
foto13991
foto18913
foto19777
foto19778