abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Eleocharis multicaulis (J.E. Smith) J.E. Smith

Veelstengelige waterbies
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Cyperaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012achteruitgegaan (25-50%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012algemene soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Afwijkende telwijze:groeiplaats m2
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De aartjes bevatten 20 tot 30 bloemen. Ze zijn eivormig, 1 tot 1½ cm lang en een ½ cm dik. De stijl heeft 3 stempels. De kafjes zijn roodbruin. Het onderste omvat de aarspil helemaal, is korter dan de andere kafjes en heeft geen bloem, maar wel een 'slapende' knop. [meer]
Ecologie & verspreiding
Veelstengelige waterbies staat op zonnige, zwak zure tot zure, voedselarme tot venige, stikstofarme zand- en leembodems met een dunne organische toplaag. Ze groeit in zuur tot zwak zuur water en in mo... [meer]
 
foto17531
foto18909
foto27863
foto29466
foto29467
foto17532
foto29468