abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Lycopodium complanatum L.

Vlakke wolfsklauw
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (8) | taxonomie | herkenning | feedback (0)

Familie:Lycopodiaceae
Groep:wolfsklauwen (sporenplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012voor 1900 verdwenen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012verdwenen
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Ecologie & verspreiding
Vlakke wolfsklauw staat op open tot iets beschaduwde, droge, zeer voedselarme, stikstofarme, zure, humeuze zandgrond en zandige leembodems. Ze groeit in borstelgraslanden, in heiden, op rotshellingen... [meer]