abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Cuscuta epilinum Weihe

Vlaswarkruid
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0)

Familie:Convolvulaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst (2012): Verdwenen uit Nederland
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012verdwenen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012verdwenen
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003al voor 1500 ingevoerd (archeofyt)
Herkomst:bron: Standaardlijst 2003Europa
Monitoring
Afwijkende telwijze:groeiplaats m2
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen zijn geelachtig, 5-tallig en hebben een wijde kelk en kroon. De kroonslippen zijn naar binnen gebogen en staan dus niet af. De kroonbuis is iets langer tot dubbel zo lang als de driehoekige, spitse tot iets stompe slippen. De kelkslippen zijn spits of iets toegespitst. [meer]
Ecologie & verspreiding
Vlaswarkruid parasiteert op vlas, een zeer oud cultuurgewas dat meestal op kalkrijk leem geteeld werd. De lichtminnende plant woekert verder zeldzaam op andere vlasonkruiden. Met de zeer sterke terugg... [meer]