abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh.

Grote keverorchis
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (12) | flora's (5) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Orchidaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012algemene soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Bescherming:
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De gesteelde bloemen vormen een slanke, rijkbloemige tros. Ze zijn geelgroen, worden 0,7-1½ cm lang, zijn tweespletig met een hangende bloemlip, aan de voet zonder zijlobben en in de onderste helft een hoogtegroef. De lip is niet gespoord, de top is een uitgerand en de andere bloemdekbladen buigen mutsvormig samen. [meer]
Ecologie & verspreiding
Grote keverorchis staat op beschaduwde, soms ook zonnige, vrij droge tot vochtige, basen- en stikstofrijke, meestal kalkhoudende, matig voedselarme tot voedselrijke, humeuze grond, bestaande uit krijt... [meer]
 
foto24444
foto27795
foto12628
foto13616
foto16642
foto20551
foto23053
foto31657
foto16643
foto31658
foto32186
foto36883
foto12627
foto24534
foto24535
foto31345