abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Juncus foliosus Desf.

Gestreepte greppelrus
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (1) | taxonomie | herkenning | feedback (0)

Familie:Juncaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Gevoelig
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003niet-ingeburgerd / adventief
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen zijn groen of bruin. De helmknop is 1,2-2 mm lang en 1,2-5 maal zo lang als de helmdraad. Het groene en het vliezige deel van de bloemdekbladen zijn door een zwarte strook gescheiden. [meer]
Ecologie & verspreiding
Gestreepte greppelrus staat op open, voedselrijk, slibrijk zand, dat van tijd tot overstroomd wordt en weer droogvalt. Ze staat in moerassen, in en aan randen van droogvallende poelen, (vis)vijvers en... [meer]
 
foto27465
foto27478
foto37760
foto37761