abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Anthoxanthum odoratum L.

Gewoon reukgras
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Poaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012algemene soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen groeien in een korte, smalle, eironde, 2-4 cm lange, aan de voet niet onderbroken aarpluim. Een aartje bevat één  bloem, die later geelbruin wordt. De helmknoppen zijn 3-4½ mm lang. De vier  kelkkafjes zijn min of meer behaard. [meer]
Ecologie & verspreiding
Gewoon reukgras is te vinden op zonnige, soms licht beschaduwde, droge tot natte, voedselarme tot matig voedselrijke, vaak zwak zure en basenarme, vrij kalkarme tot kalkrijke, humeuze grond van versch... [meer]
 
foto16320
foto13056
foto12380
foto17227
foto24337
foto31192
foto14072
foto17228