abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Galanthus ikariae Baker

Glanzend sneeuwklokje
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0)

Familie:Amaryllidaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003aangeplant / niet verwilderend
Ecologie & verspreiding
Glanzend sneeuwklokje staat op beschaduwd, vochtig, grazig, kalk- en humusrijk substraat en op stenige plaatsen. Ze groeit op de plaats van herkomst in (ravijn)bossen, in maquis en op kalkrotsen. De s... [meer]