abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Crepis biennis L.

Groot streepzaad
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Asteraceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012achteruitgegaan (25-50%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012algemene soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De gele, 2-3½ cm grote bloemhoofdjes staan met vele bij elkaar in losse, schermvormige pluimen. Het omwindsel is behaard, 0,8-1,3 cm lang en lijnvormig tot langwerpig (klokvormig) met gelige of zwarte klierborstels. [meer]
Ecologie & verspreiding
Oorspronkelijk is Groot streepzaad een plant van hooilanden, dijken en bermen in Zuid Limburg en het gebied van de grote rivieren. De huidige verspreiding van Groot streepzaad in Nederland is niet zo... [meer]
 
foto13237
foto17358
foto17359
foto17360
foto17362
foto24491
foto17361
foto14063
foto16207
foto24492