abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Arrhenatherum elatius subsp. elatius

Gewone glanshaver
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Poaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012algemene soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Ecologie & verspreiding
Gewone glanshaver is kenmerkend voor landschapselementen met een regelmatig maaibeheer, zoals bermen, dijken en kanaaltaluds. Ook in hooilanden met extensief (ouderwets agrarisch) beheer kan Gewone gl... [meer]
 
foto31456
foto24241
foto15301
foto15300