abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Apera spica-venti (L.) P. Beauv.

Grote windhalm
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Poaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012achteruitgegaan (25-50%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012algemene soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De grote bloempluim staat wijd uit en is ragfijn vertakt. De pluim is vaak paars aangelopen en wordt  tot 30 cm lang met lange zijtakken. De aartjes zijn 2-3 mm en bevatten elk één  bloem. Ze hebben een 5-7 mm lange naald. De helmknoppen zijn meer dan 1 mm. De kelkkafjes zijn niet genaald, iets ongelijk en worden 1½ tot 2 mm. [meer]
Ecologie & verspreiding
Windhalm staat op open en zonnige, ± voedsel- en stikstofrijke, humusarme en losse, matig droge en kalkarme, meestal zwak zure zand- en leembodems, maar ook op löss en mergel. Ze groeit in graan-... [meer]
 
foto16321
foto13057
foto16322
foto24582
foto13058
foto24583