abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Vulpia ciliata subsp. ciliata

Gewimperd langbaardgras
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (1) | taxonomie | herkenning | feedback (0)

Familie:Poaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Gevoelig
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003ingeburgerd tussen 1975 en 1999
Herkomst:bron: Standaardlijst 2003Europa
Monitoring
Afwijkende telwijze:groeiplaats m2
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen vormen samen een rechtopstaande pluim, die vaak paars is aangelopen en meestal korter is dan 1 dm, maar soms langer. De aartjes bevatten meer onvruchtbare dan vruchtbare bloemen. Slechts één  of twee  onderaan het aartje zijn vruchtbaar. Het onderste kelkkafje is 0,2-1 mm lang. De aartjes, zonder de naalden, worden 0,7-1 cm. Lemma van de onderste bloem is 5-8 mm lang en meer of minder dicht gewimperd. [meer]
Ecologie & verspreiding
Gewimperd langbaardgras is te vinden op open en zonnige, warme en droge, neutrale, matig voedselarme tot matig voedselrijke, al of niet betreden zandgrond en op ruderale plaatsen. De eenjarige plant g... [meer]
 
foto15561