abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Polygonatum multiflorum (L.) All.

Gewone salomonszegel
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Asparagaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012algemene soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen hangen naar één  kant. De onderste bloemen vormen trossen van twee  tot zes, de bovenste groeien in paren of staan alleen. De witte bloemen hebben een groene top en geuren niet. Iin het midden zijn ze iets ingesnoerd. De bloemkroonbuis is 2-4 mm. De helmdraden zijn donzig behaard. [meer]
Ecologie & verspreiding
Gewone salomonszegel staat op beschaduwde tot halfbeschaduwde, vrij droge tot vochtige, matig stikstofrijke, ± matig voedselrijke, ± humusrijke, zwak zure tot zwak basische, soms kalkhoudende bodems,... [meer]
 
foto20785
foto14080
foto17189
foto20786
foto20856
foto22439
foto22440
foto14081
foto17186
foto23562