abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Polygala vulgaris L.

Gewone vleugeltjesbloem
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Polygalaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Kwetsbaar
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012sterk achteruitgegaan (50-75%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012vrij zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De vrij losse bloeiwijze vind je aan het eind van de stengel. Meestal zijn het trossen van tien  tot veertig  bloemen. De 5-8 mm grote bloemen zijn diepblauw, paarsroze of ze zijn licht van kleur tot bijna wit. Polygala vulgaris var. vulgaris: Bloemen 6-8 mm lang en variabel van kleur. De bloeiwijze is meestal rijkbloemig. Polygala vulgaris var. dunensis: Bloemen 4-5½ mm lang en zwak gekleurd. De bloeiwijze is armbloemig. [meer]
Ecologie & verspreiding
Gewone vleugeltjesbloem staat op zonnige tot iets beschaduwd, matig voedsel- en stikstofarme, droge tot vochtige, zwak zure tot kalkrijke bodems bestaande uit zand, zavel, klei, veen, kalksteen en sch... [meer]
 
foto14140
foto16548
foto14002
foto14141
foto14143
foto41710