abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Botrychium lunaria (L.) Sw.

Gelobde maanvaren
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (7) | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Ophioglossaceae
Groep:varens (sporenplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012sterk achteruitgegaan (50-75%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Ecologie & verspreiding
Gelobde maanvaren groeit op zonnige, soms licht beschaduwde plekken op vrij vochtige, matig voedselrijke, zwak zure tot kalkhoudende grond. De plant komt voor in de duinen, in de heide en heischrale g... [meer]
 
foto24517
foto34134
foto13736
foto24133
foto24134
foto12307
foto12308
foto24135
foto41253
foto41254
foto24136