abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Asplenium viride Huds.

Groensteel
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0)

Familie:Aspleniaceae
Groep:varens (sporenplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Gevoelig
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003ingeburgerd tussen 1950 en 1974
Herkomst:bron: Standaardlijst 2003Europa
Bescherming:Wet Natuurbescherming: beschermde soort (art. 3.10)
Ecologie & verspreiding
Groensteel staat op beschaduwde, vrij droge tot vochtige, zwak basisch tot kalkrijke, niet te matig voedselarme tot matig voedselrijke, venig zand of stenige plaatsen. Ze groeit in loof- en naaldbosse... [meer]
 
foto13126
foto13127
foto20024
foto24464
foto13704
foto24462
foto34674
foto24463