abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman

Gebogen driehoeksvaren
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (7) | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Athyriaceae
Groep:varens (sporenplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Afwijkende telwijze:groeiplaats m2
Ecologie & verspreiding
Gebogen driehoeksvaren staat op lichtrijke (maar niet zonnige) tot beschaduwde, vochtige, humeuze, zwak zure tot soms zure of kalkhoudende, matig stikstofrijke, voedselarme tot matig voedselrijke leem... [meer]
 
foto12512
foto13456
foto20209
foto13734
foto13458
foto13454
foto17034
foto24033
foto12302
foto17033