abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Utricularia vulgaris L.

Groot blaasjeskruid
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Lentibulariaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012algemene soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Afwijkende telwijze:groeiplaats m2
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen groeien met drie  tot vijftien  bij elkaar in trossen. Ze zijn heldergeel met een oranje gestreept gehemelte en worden 1,2-2 cm. De bovenlip is hoogstens even lang als het gehemelte, de onderlip is omlaag gebogen en de spoor is buisvormig en aan de top kegelvormig en spits. [meer]
Ecologie & verspreiding
Groot blaasjeskruid is in Nederland plaatselijk vrij algemeen in wateren op (laag)veen en rivierklei. Het is tamelijk zeldzaam in zeekleigebied; het voorkomen is hier steeds gerelateerd met lokale vee... [meer]
 
foto40063
foto24470
foto24471
foto24472
foto41529
foto29313
foto31633
foto38001
foto41528