abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Isoetes lacustris L.

Grote biesvaren
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (0)

Familie:Isoetaceae
Groep:varens (sporenplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012sterk achteruitgegaan (50-75%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Afwijkende telwijze:groeiplaats m2
Ecologie & verspreiding
Grote biesvaren staat in Nederland op zonnige plaatsen in helder, voedselarm, uitgesproken stikstofarm, neutraal tot zwak zuur, ondiep water op open zandgrond. Ze groeit op de bodem van heidevennen di... [meer]