abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Luzula pilosa (L.) Willd.

Ruige veldbies
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Juncaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012vrij zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen staan afzonderlijk op lange stelen in een bolrond-schermvormige, ijle en weinig vertakte bloeiwijze, waarvan de takken na de bloei voor een deel terugslaan. De zes bloemdekbladen zijn spits, 3 tot 4 mm lang, kastanjebruin en hebben een brede, bleke en vliezige rand. [meer]
Ecologie & verspreiding
Ruige veldbies staat op beschaduwde tot sterk beschaduwde, droge tot vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, meestal basenrijke, stikstofarme tot matig stikstofrijke, zwak zure tot soms ka... [meer]
 
foto20375
foto37255
foto14628
foto28520
foto28522
foto12981
foto12982
foto28521