abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Bromopsis ramosa subsp. ramosa (Huds.) Holub

Ruwe dravik
algemeen | ecologie & verspreiding | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Poaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer sterk achteruitgegaan (75-100%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloeiwijze is wijd vertakt. De onderste helft van de bloeiwijze heeft wijd uitstaande tot overhangende zijtakken. Aan deze zijtakken zittten 5 tot 9 aartjes. De bovenste helft van de pluim hangt naar 1 kant over. De aartjes zijn 2 tot 4 cm lang. Ze zijn iets zijdelings afgeplat en bevatten 4 tot 12 bloemen. De helmknoppen zijn 3 tot 4 mm lang. Het onderste kelkkafje heeft 1 nerf. Het bovenste heeft er 3 of 5. [meer]
Ecologie & verspreiding
Ruwe dravik staat op zonnige tot licht beschaduwde, vochtige en humeuze, voedselarme tot matig voedselrijke, basenrijke, ± stikstofrijke, zwak zure tot kalkrijke, vaak lemige en kleiige bodems. Ze gro... [meer]
 
foto18310
foto28637
foto28638
foto28639
foto18308
foto18524