abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Potamogeton nodosus Poir.

Rivierfonteinkruid
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (7) | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Potamogetonaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Afwijkende telwijze:groeiplaats m2
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De aren zijn slank. De aarstelen zijn even dik of meestal dikker dan de stengel en naar boven enigszins verdikt. De bloemen zijn groenig. [meer]
Ecologie & verspreiding
Rivierfonteinkruid staat in zonnig tot licht beschaduwd, diep, matig stikstofrijk, zwak zuur, voedselrijk, kalkhoudend, zwak tot matig snel stromend, zoet en iets vervuild water boven een slik- en hum... [meer]
 
foto18425
foto18426
foto37974
foto37975
foto32832
foto37976
foto18427
foto18430