abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Lathyrus hirsutus L.

Ruige lathyrus
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (5) | flora's (1) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Fabaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003ingeburgerd tussen 1925 en 1949
Herkomst:bron: Standaardlijst 2003Midden-Europa
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De lang gesteelde trossen bestaan uit 1 tot 3, 0,7 tot 1½ cm grote bloemen. Deze zijn roodachtig met lichtblauwe zwaarden (vleugels) en een witachtige kiel. [meer]
Ecologie & verspreiding
Ruige lathyrus staat op open en zonnige, matig basenrijke tot basenrijke, droge tot vochtige, voedsel- en kalkrijke, vaak omgewerkte zand-, leem-, kalk- en mergelbodems. De eenjarige en soms tweejarig... [meer]
 
foto14808
foto14806
foto14807