abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Pyrola rotundifolia L.

Rond wintergroen
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Ericaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Kwetsbaar
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012achteruitgegaan (25-50%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012vrij zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De knikkende bloemen vormen met aantallen van 8 tot 15 een rechtopstaande, naar alle kanten gekeerde tros. Ze verspreiden een zwakke geur. De kelkslippen zijn langwerpig, spits en staan af. De bloemkroon is wit of iets roze, schaalvormig tot bijna vlak uitgespreid, gaat wijd open en is 0,8 tot 1,2 cm groot. De kroonbladen zijn niet allemaal even groot. De S-vormige stijl wordt 0,6 tot 1 cm lang, is omlaag gericht en eindigt in een schijf, waarop de 5 stempellobben als een kegeltje samen bij elkaar zitten. [meer]
Ecologie & verspreiding
Rond wintergroen groeit op licht beschaduwde of soms zonnige plekken op vochtige, voedselarme, zwak zure of iets kalkhoudende, humeuze bodems als zand, leem, laagveen en stenige plaatsen. Zij kan hier... [meer]
 
foto13018
foto13019
foto32185
foto12593
foto13962
foto18459
foto26855
foto26856
foto41724
foto41725
foto25421
foto26857
foto32781