abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Senecio sarracenicus L.

Rivierkruiskruid
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Asteraceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Polygaam (bloemen met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen en bloemen met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemhoofdjes vormen brede schermvormige pluimen. De hoofdjes zijn1½ tot 3 cm groot. De 6 tot 8 lintbloemen zijn geel. De binnenste omwindselkrans bestaat gemiddeld uit 13 blaadjes. De omwindselbladen hebben een zwarte top. [meer]
 
foto35383
foto18428
foto22787
foto33453
foto33454
foto35384
foto13848
foto23243