abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Cyperus longus L.

Rood cypergras
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (1) | taxonomie | herkenning | feedback (0)

Familie:Cyperaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003niet-ingeburgerd / adventief
Ecologie & verspreiding
Rood cypergras staat op warme, vochtig tot natte, soms basenrijke, matig stikstofrijke, zandige en lemige bodems en verdraagt overstroming goed. Ze groeit in moerassen, langs rivieroevers, langs voeds... [meer]
 
foto26870
foto18468
foto42247