Knikkende distel

Carduus nutans


© Piet Bremer

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - augustus

Hoogte - 0,30-2,00 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De stengels zijn onderaan gevleugeld, wit spinnewebachtig behaard en al of niet vertakt.

Bladeren - De rozetbladeren zijn langwerpig, gekroesd en diep veerspletig. De slippen zijn stekelig getand, op de uitstekende nerven aan de onderkant viltig, glanzend donkergroen en lopen als brede, stekelige vleugels langs de steel af.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen staan afzonderlijk of met enkele bij elkaar op niet-stekelige stelen. De knikkende bloemhoofdjes zijn 3-6 cm. Ze zijn helder roodpaars. De omwindselbladen zijn boven de voet ingesnoerd, staan wijd uit of zijn iets teruggeslagen. De binnenste zijn vaak paars aangelopen en de buitenste sterk teruggekromd. Ze verspreiden een zwakke geur.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. Het vruchtpluis bestaat uit enkelvoudige, ruwe haren. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen op droge, zelden matig vochtige, matig voedselarm tot matig voedselrijke, kalkrijke, humusarme, vaak omgewerkte grond (zand, klei, zavel, mergel of stenige grond).

Groeiplaats - Grasland (weiland en laag blijvend grasland), bermen, grazige kanaal- en rivierdijken, zeeduinen (duingrasland), ruigten (kalkrijke ruigten), industrieterreinen, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), ruderale plaatsen, braakliggende grond en hellingen.
Familie: Asteraceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: kalkrijke ruigten
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website