Stijf hardgras

Catapodium rigidum


© Adrie van Heerden

Ecologie & verspreiding
Stijf hardgras is een markante, maar zeldzame stadsbewoner. Vroeger groeide het sporadisch op oude muren, tegenwoordig staat het vooral op straat. Het staat op droge, verstoorde, steenachtige, zonnige plaatsen. Rond de eeuwwisseling werd nog gedacht dat de soort in Nederland zou uitsterven omdat de open kalkgraslanden waarin zij stond vergrasten. Maar gelukkig heeft zij haar biotoop, waartoe ook steengroeven en steile rotsachtige wanden in mergelhellingen behoren, vanwege klimaatverandering kunnen verruilen voor stoepen en straten in stedelijke gebieden. De laatste tien jaar breidt Stijf hardgras zich in Zuidwest-Nederland gestaag uit. Steeds gaat het om nieuwe vestigingen op straat. Er zijn nog enkele groeiplaatsen op oude muren te vinden. Stijf hardgras is zeldzaam in Zuid-Limburg, het Deltagebied en het stedelijk gebied. Zij is kensoort van het Verbond van Vetkruiden en Kandelaartje. Stijf hardgras komt veel voor in het Middellandse Zeegebied. In Nederland bereikt zij haar uiterste noordgrens.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - juli

Hoogte - 0,02-0,20 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De stengels staan rechtop of zijn opstijgend.

Bladeren - Jonge planten hebben sikkelvormig gekromde bladeren.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloeiwijze is pluimvormig en heeft vaak tot over het midden korte, iets uitstaande zijtakken. De kort gesteelde aartjes zitten meestal niet duidelijk in 2 rijen. Het onderste kelkkafje is 1 tot 2 mm lang en het bovenste kelkkafje is 1½ tot 2½ mm lang.

Vruchten - Een graanvrucht. Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige, open plaatsen (pioniervegetatie) op droge, voedselarme, kalkrijke, humusarme grond (mergel en stenige plaatsen, soms op zand).

Groeiplaats - Oude muren, tussen straatstenen (meestal tijdelijk), afgravingen (steengroeven), steile rotsachtige wanden in mergelhellingen, grasland (kalkgrasland) en zeeduinen.
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: kalkgraslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website