Vlaswarkruid

Cuscuta epilinum


Ecologie & verspreiding
Vlaswarkruid parasiteert op vlas, een zeer oud cultuurgewas dat meestal op kalkrijk leem geteeld werd. De lichtminnende plant woekert verder zeldzaam op andere vlasonkruiden. Met de zeer sterke teruggang van deze cultuur (al voor 1900) is ook dit lastige onkruid zeer zeldzaam geworden of verdwenen, mede ook door de betere zaadzuivering. De soort werd vroeger in grote delen van het Noordelijke Halfrond aangetroffen maar is tegenwoordig misschien alleen nog in Scandinavië, Denemarken en Duitsland aanwezig. In Nederland kwam de soort verspreid voor maar is tegenwoordig overal verdwenen. Na kieming moet deze Cuscuta binnen een aantal dagen een geschikte gastheer vinden anders gaat ze ten gronde. De verdere ontwikkeling vindt plaats op de waardplant; na de bloei worden er veel zaden gevormd en kan een zaadbank opgebouwd worden waarvan de zaden een aantal jaren kiemkrachtig blijven. Dat de soort altijd weer kan opduiken bewijzen de twee recente vondsten in aangrenzend België.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - augustus

Hoogte - 0,30-0,60 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De stengels zijn bleek groengeel en meestal niet vertakt.

Bladeren -

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen zijn geelachtig, 5-tallig en hebben een wijde kelk en kroon. De kroonslippen zijn naar binnen gebogen en staan dus niet af. De kroonbuis is iets langer tot dubbel zo lang als de driehoekige, spitse tot iets stompe slippen. De kelkslippen zijn spits of iets toegespitst.

Vruchten - Een doosvrucht. De vruchten zijn afgeplat-bolvormig. Ze hebben dezelfde vorm en grootte als de vruchten van Vlas. Ze zijn ongeveer 3½ mm lang. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige plaatsen op matig voedselrijke, matig droge tot matig vochtige grond. Vlaswarkruid is een stengelparasiet, die woekert op Vlas en zeer zelden op Dolik of Hennep.

Groeiplaats - Akkers (vlasakkers).
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst (2012): Verdwenen uit Nederland
Zeldzaamheid: verdwenen
Ecologische groep: voedselrijke akkers
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website