Gewone kropaar

Dactylis glomerata subsp. glomerata


© Hans Toetenel

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - augustus

Hoogte - 0,30-0,90 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Soms zonder wortelstokken, maar ze kunnen ook een korte wortelstok hebben en uitlopers vormen. Worteldiepte 50-100 cm.

Stengels/takken - De stengels zijn ruw door stekelhaartjes. Niet-bloeiende spruiten zijn afgeplat. Kropaar vormt dichte pollen.

Bladeren - De dof grijsgroene bladeren zijn voor ontplooiing overlangs samengevouwen, daarna worden ze vlak, maar wel gekield doordat de middennerf verdiept ligt. Meestal zijn ze ruw en 0,4-1 cm breed. De eerst gesloten bladschede is scherp gekield.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloempluim is naar één kant gekeerd. De rechtopstaande pluim is scheef driehoekig en aan de voet onderbroken. De onderste zijtakken staan af. De hoofdas is driekantig met aan twee van de drie zijden zijtakken. De aartjes bevatten drie of vier bloemen, die elkaar als dakpannen bedekken. Ze zitten in dichte, eenzijdige kluwens aan het eind van de zijassen van de pluim. De kelkkafjes zijn meestal ongelijk, met één of drie nerven en ze zijn spits of toegespitst. Vaak zijn ze stekelpuntig of hebben ze een kort topnaaldje.

Vruchten - Een graanvrucht. Na de hoofdbloei kunnen de kafjes van vruchtbare en onvruchtbare aartjes zich zo ontwikkelen, dat er zonder vruchtzetting nieuwe plantjes ontstaan. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op matig droge tot vochtige, voedselrijke, meestal bemeste, zwak zure tot iets kalkhoudende grond (meer op minerale grond dan op veen).

Groeiplaats - Bermen, dijken, ruigten, grasland (verruigde grasvelden, weiland en hooiland), braakliggende grond, omgewerkte grond, boomgaarden, heggen, bosranden, bossen (landgoedbossen) en zeeduinen (plekken met grote menselijke invloed).
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: vochtige, bemeste graslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website