Zeekweek

Elymus athericus


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - augustus

Hoogte - 0,30-1,20 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De stengels zijn kaal.

Bladeren - De bladeren zijn grijsblauw door een waslaagje. Ze zijn sterk en dicht geribd met voor een deel driehoekige, deels afgeplatte ribben. Op de ribben en aan de rand zijn ze ruw door stekeltjes, maar verder zijn ze kaal. De bladschede is tenminste aan 1 rand gewimperd, maar verder ook kaal.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De rechtopstaande bloeiwijze is dicht en vaak wittig aangelopen. De aartjes zijn 1 tot 2 cm lang en bevatten 3 tot 10 bloemen. De spitse kelkkafjes hebben 4 tot 7 nerven. De helmknoppen zijjn 5 tot 7 mm lang.

Vruchten - Een graanvrucht. De zaden zijn zeer kortlevend (< 1 jaar). Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige, open plaatsen op droge tot vaak vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, zoete tot vrij zilte, stuivende, omgewerkte of stenige grond (duinzand en stenige plaatsen).

Groeiplaats - Zeedijken, kwelders (schorren), waterkanten (oevers van brakke kreken), zeeduinen (langs de duinvoet, langs duinwegen, duindoornstruwelen en ruderale plaatsen), opgespoten grond, op aanspoelsel in brak rietland, ruigten (brakke plaatsen) en bermen (ruige plaatsen in kanaal-, rivier- en wegbermen).
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: zeeduinen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website