Kweek

Elymus repens


© Valentine Kalwij

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - augustus

Hoogte - 0,30-1,20 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Vertakkende wortelstokken met lange ondergrondse uitlopers. Worteldiepte 50-100 cm.

Stengels/takken - De stengels staan rechtop, maar kunnen ook op de grond liggen. Soms zijn ze roodachtig.

Bladeren - De bladeren kunnen al of niet behaard zijn. Ze worden 3 tot 8 mm breed en staan meestal vlak uitgespreid. De zwakke ribben zijn van boven afgerond. De bladeren zijn een halve slag gedraaid. De bladrand is niet niet ruw. De bladscheden kunnen kaal tot dicht behaard zijn, maar niet uitsluitend lang gewimperd. De spitse oortjes aan de top kruisen elkaar.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De rechtopstaande aar is vrij dicht of soms los en hangt dan over. Kelkkafjes met drie tot zeven nerven. De helmknoppen zijn 3-6 mm.

Vruchten - Een graanvrucht. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één  jaar). Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige tot half beschaduwde, open tot grazige plaatsen op droge tot natte, voedselrijke, omgewerkte grond. Ook op iets zilte bodem (allerlei grondsoorten).

Groeiplaats - Akkers, bossen (open plekken in loofbossen), bosranden, heggen, struwelen, rivierduinen, dijken, waterkanten, bermen, grasland (weiland, hooiland en uiterwaarden), ruderale plaatsen, ruigten (voedselrijke ruigten), braakliggende grond, stortterreinen, puinhopen, boomgaarden, zandige bovenranden van kwelders, zeeduinen, strandvlakten (vaak in vogelkolonies), ruigten en zeedijken.
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: voedselrijke ruigten
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website