Donkergroene basterdwederik

Epilobium obscurum


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - augustus

Hoogte - 0,20-0,90 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Een wortelstok met ondergrondse en bovengrondse uitlopers.

Stengels/takken - Ronde, zwak behaarde stengels met  twee tot vier smalle lijsten. De stengels zijn gemakkelijk samen te drukken.

Bladeren - De bladeren staan tegenover elkaar, maar de bovenste staan verspreid. Ze zijn eirond tot meestal langwerpig, dun en teer. Aan de rand zijn ze verwijderd getand. Ze hebben een wigvormige voet en vrijwel geen steel.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De uitgerande kroonbladen zijn paarsroze. De bloemen worden 4-7 mm. De stempel is knotsvormig. De bloemknoppen zijn stomp.

Vruchten - De doosvrucht is 4-6 cm. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige tot meestal licht beschaduwde, vrij open plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselarme tot voedselrijke, weinig of niet bemeste, zwak zure grond (zand en veen).

Groeiplaats - Waterkanten (voedselrijke overs, weilandbeekjes, slootkanten, zandstrandjes langs bosbeken en vijvers), bossen (lichte loofbossen en moerasbossen), drassige kapvlakten, moerassen (laagveenmoeras) en zeeduinen (duinvalleien).
Familie: Onagraceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: voedselrijke oevers
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website