Schaafstro

Equisetum hyemale


© Adrie van Heerden

Ecologie & verspreiding
Schaafstro staat op zonnige, vochtige tot vrij natte, matig voedselarme tot matig voedselrijke, basenrijke, matig stikstofrijke tot stikstofrijke, zwak zure tot kalkhoudende bodems (zand, leem, zavel en klei). Ze groeit in allerlei vochtige bossen en is een plant van de gematigde en koude streken van Noordelijk Halfrond. De soort is in ons land vrijwel beperkt tot bossen ten oosten van de IJssel en ten zuiden van de grote rivieren en is daarnaast ook bekend van een aantal atypische milieus zoals o.a. een verlaten kleiput bij Asperen, de Stamperplaat in de Grevelingen en een moeras bij Wemeldinge op Zuid-Beveland. De centrale holte neemt ⅔-¾ deel van de stengel in beslag en de bladkrans sluit nauw om de stengel of is naar boven iets afstaand, de tanden ervan vallen vroegtijdig af. Schaafstro is fertiel en de gevormde sporen zijn dan ook bolvormig, groen en met goed ontwikkelde springdraden.
Familie: Equisetaceae
Groep: paardenstaarten (sporenplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: droge, voedselrijke bossen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website