Ruwe paardenstaart

Equisetum x trachyodon


© Adrie van Heerden

Ecologie & verspreiding
Deze Paardenstaart, ook wel aangeduid als Ruwe paardenstaart is de kruising tussen Bonte paardenstaart en Schaafstro, staat op open, zonnige tot licht beschaduwde, vochtige, zwak basische tot kalkrijke, stikstofarme, matig voedselarme tot matig voedselrijke zandige of grindige kleigrond. Ze groeit in duinen, in kleigroeven, in voedselarme kalkmoerassen en langs waterkanten. Het taxon is in Europa bekend van het Boven-Rijndal, Schotland, IJsland en Noorwegen. De plant is zeer zeldzaam in het rivierengebied en is ook aangetroffen op vochtig, kalkrijk zand in de Braakman in Zeeuws-Vlaanderen. Ze is intermediair tussen de stamouders. De wintergroene stengels zijn tot 4 mm dik, de centrale holte neemt meestal de helft of meer ruimte van de stengel in beslag en heeft 6-14 ribben. De nauw omsluitende bladkrans is tot meer dan 3x zo lang als breed en draagt lange tanden met een naaldvormige top. De soort is steriel, de sporen zijn kleurloos en verschrompeld.
Familie: Equisetaceae
Groep: paardenstaarten (sporenplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: kalkmoerassen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website