Schijnraket

Erucastrum gallicum


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - oktober

Hoogte - 0,20-0,60 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De stengels zijn dicht kort behaard.

Bladeren - De dicht kort behaarde bladeren zijn veerdelig. Meestal met 6 tot 8 paar bochtig getande zijslippen en een kleine eindlob. De onderste bladeren zijn gesteeld, de bovenste zittend, niet geoord of stengelomvattend.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bleekgele bloemen zijn groen geaderd en 1 tot 1½ cm groot. De 3 tot 5 mm lange kelkbladen staan rechtop. De onderste bloemen groeien in de bladoksels.

Vruchten - Een doosvrucht. De hauwen zijn langwerpig, gekromd, 2 tot 4½ cm lang, 1 tot 1½ mm breed, schuin omhoogstaand en met een korte, 2 tot 4 mm lange, kegelvormige snavel en een 0,4 tot 1 cm lange steel. De zaden zijn langlevend (> 5 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke grond (stenige plaatsen en klei).

Groeiplaats - Waterkanten (rivieroevers), rotsen, bermen (omgewerkte plaatsen), ruderale plaatsen, ruigten (voedselrijke ruigten), haventerreinen, bij steenfabrieken, akkers en braakliggende grond.
Familie: Brassicaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: voedselrijke ruigten
© 2024  FLORON
Ga naar de volledige website