Beemdlangbloem

Schedonorus pratensis


© Willem Braam

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - september

Hoogte - 0,30-1,00 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Geen wortelstokken en geen uitlopers. Worteldiepte: 50 tot 100 cm.

Stengels/takken - Losse pollen vormend.

Bladeren - De donkergroene bladen zijn van onderen glanzig, 10-20 cm lang en 3-5 mm breed. De oortjes aan de voet van de bladschijf zijn kaal (niet gewimperd). Het tongetje is vrij kort, groenig, niet doorzichtig, vaak omgekruld en komt niet boven de bladschede uit. De onderste bladscheden verweren tot bruine vezels.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). Een losse, slanke, voorover neigende, 10-20 cm lange pluim met vrij weinig bloemen. De 9-11 mm lange aartjes zijn min of meer naar 1 kant gekeerd. Voor en na de bloei zijn ze samengetrokken. Meestal heeft elk aartje zeven of acht geelgroene of paarsachtig gevlekte bloemen (zonder kafnaald). Op de onderste knoop van de pluim staan meestal twee takken (soms één) met een klein aantal aartjes. De kortste tak met 1-3 aartjes en de langste met 3-6 aartjes (zelden beide met 1 aartje). Het lemma (het onderste kroonkafje) is 6-7 mm lang, zonder of met een tot 1½ mm lange naald. De kelkkafjes verschillen weinig in lengte (lengteverschil ca. 1 mm).

Vruchten - Een graanvrucht. De zaden zijn zeer kort levend (korter dan één jaar). Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselrijke tot zeer voedselrijke, min of meer humeuze, zwak zure tot kalkhoudende grond (klei, leem, lemig of humeus zand en laagveen).

Groeiplaats - Grasland (hooiland, weiland, uiterwaarden, beekdalgrasland en in reliëfrijke weiland langs kreken), bermen, dijken, afgravingen (leemgroeven en kleigroeven).
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: vochtige, bemeste graslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website