Bosaardbei

Fragaria vesca


© Hans Toetenel

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - juni

Hoogte - 0,05-0,30 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Worteldiepte 10 tot 20 cm.

Stengels/takken - De kruipende stengels en de bladstelen zijn dicht afstaand behaard. De bloemstelen dragen meestal schuin omhoog gerichte of aangedrukte haren. De plant heeft bovengrondse uitlopers en kan zo vrij grote plakkaten vormen.

Bladeren - De bladeren zijn drietallig. De deelblaadjes zijn eirond en niet gesteeld. Ze hebben 15-23 vrij diepe spitse zaagtanden. De bladrand is niet wit gewimperd. Aan de onderkant zijn ze vrijwel niet glanzend zilverachtig behaard.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen groeien in losse bijschermen, die maar weinig boven de bladeren uitkomen. Ze zijn 1-1½ cm, inclusief de bijkelk. De vijf kroonbladen zijn wit, rondachtig, aan de top afgerond en ze bedekken elkaar met de randen. De meeldraden en het stamperhoofdje zijn geel.

Vruchten - Een vlezige schijnvrucht. De kale aardbeien worden aan de voet omgeven door een krans van haren en uitgespreide of teruggeslagen kelkbladen. Ze zijn breed afgerond-kegelvormig, vlezig, helderrood en aan de buitenkant bedekt met zaden tot aan de voet. Ze zijn eetbaar en zoetzuur van smaak. Ze vallen af zonder de kelkbladen. De zaden zijn kortlevend (één tot vijf jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige tot vaak half beschaduwde plaatsen op matig vochtige tot droge, matig voedselarme tot matig voedselrijke, neutrale tot kalkrijke en vaak iets verdichte grond (op zand, leem, zavel, lichte klei en mergel).

Groeiplaats - Bossen (open plaatsen in loofbossen en langs bospaden), kapvlakten, houtwallen, bosranden, heggen, struwelen, dijken, bermen, afgravingen (zandgroeven en oude leemkuilen), grasland (kalkgrasland en hellinggrasland) op voormalige akkers, soms op muurtjes en in de zeeduinen.
Familie: Rosaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: kapvlakten
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website