Verfbrem

Genista tinctoria


© Joop Verburg

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - augustus

Hoogte - 0,30-0,60(-1,00) m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Worteldiepte tot 1 meter.

Stengels/takken - De opstijgende tot rechtopstaande stengels zijn glanzend donkergroen, afstaand behaard of (vrijwel) kaal en niet gedoornd.

Bladeren - De eironde tot lijnvormig-langwerpige bladeren zijn 1 tot 4,5 cm lang, vrijwel kaal en met 2 kleine, smal langwerpige steunblaadjes aan de voet. De bladrand is gewimperd.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). Bebladerde korte of lange trossen gele, 0,8 tot 1,6 cm grote bloemen. De kelk en kroon zijn kaal. De kelk met 2 kleine steelblaadjes.

Vruchten - Eem doosvrucht. De peulen zijn smal langwerpig, 2 tot 3 cm lang en kaal tot soms dicht behaard. De zaden zijn zeer kortlevend (< 1 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, warme plaatsen op droge tot matig vochtige, voedselarme, zwak zure, kalkarme tot kalkrijke grond (zand, leem, veen en mergel).

Groeiplaats - Zeeduinen (duinheide en duinvalleien), heide, grasland (laagblijvend schraal grasland en kalkgrasland), lemige bermen, zanddijken, tuunwallen, bosranden en kapvlakten.
Familie: Fabaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: droge heiden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website