Stomp vlotgras

Glyceria notata


Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - september

Hoogte - 0,30-0,75 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Een kruipende wortelstok.

Stengels/takken - De opgerichte stengels zijn aan de voet geknikt of gekromd. In het water zie je soms vlottende stengels.

Bladeren - De bladscheden zijn glad tot vaak ruw. De bladschijf is grasgroen en versmald in een punt.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De pluimtakken bevatten 5 tot 15 aartjes. De aartjes zijn vrij dichtbloemig. De helmknoppen zijn geel of heel soms paars. Ze zijn 0,7 tot 1,1 mm lang.

Vruchten - Een graanvrucht. Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige plaatsen op natte, voedselrijke, zwak zure tot meestal kalkrijke grond en in voedselrijk, zoet of enigszins brak, stilstaand tot vaak stromend water met kalkhoudende, meestal zwaardere bodems (klei, zavel, leem, veen of zand).

Groeiplaats - Waterkanten en water (verlandende greppels, sloten, pelen en beken en drinkpoelen), grasland (natte plekken in weiland), moerassen (moerassige plaatsen), zeeduinen (binnenduinrand), aan de voet van dijken (kwelplekken), opgespoten grond en drooggevallen plaatsen.
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: voedselrijke oevers
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website