Spits havikskruid

Pilosella lactucella


© Otto Zijlstra

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - juni

Hoogte - 0,05-0,20 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De stengels zijn dun, worden tot 20 cm lang en dragen vaak sterharen en/of korte klierharen. Bij de voet zit 1 blad of er zijn helemaal geen bladeren. Met uitlopers.

Bladeren - De blauwachtig groene rozetbladeren en de uitloperbladeren zijn opgericht (als oren). Ze zijn smal spatelvormig en meestal spits. Ze zijn alleen aan de voet of rand behaard, maar zonder sterharen. De uitloperbladeren worden naar boven toe steeds groter.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemhoofdjes staan met 2 tot 5 bij elkaar aan de stengeltop. De lintbloemen zijn geel en van onderen niet rood gestreept. De hoofdjes zijn kleiner dan die van Muizeoor.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. De zaden zijn zeer kortlevend (< 1 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, zelden licht beschaduwde, open plaatsen op droge tot vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, weinig of niet bemeste, zwak zure tot zure grond (leem, klei en veen).

Groeiplaats - Grasland (schraal grasland, grazige hellingen en glooiend weiland langs beekjes), bermen, terreininsnijdingen, rivierdijken, bossen (open plekken), bosranden, hakhoutbosjes, langs spoorwegen (spoorbermen) en braakliggende akkers.
Familie: Asteraceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: droge, zure graslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website