Stijf havikskruid

Hieracium sect. Tridentata


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - herfst

Hoogte - 0,15-1,20 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De stengels zijn in de bovenste helft of soms al vanaf de voet vertakt. Het aantal stengelbladeren wisselt sterk. De bladeren zitten in het midden van de stengel niet opvallend dicht bij elkaar.

Bladeren - De bladeren zijn langwerpig, In het midden of iets eronder zijn ze het breedst. Forse planten hebben vaak grof getande bladeren, maar tengere planten vaak bladeren met een gave rand. Meestal zijn de bladeren naar de voet versmald en kort gesteeld, maar de bovenste bladeren zijn vaak vrijwel zittend en niet halfstengelomvattend. Soms zijn tijdens de bloei nog 1 of 2 rozetbladeren aanwezig.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De gele bloemhoofdjes staan meestal in een tuilvormige bloeiwijze. De omwindselblaadjes staan niet af en vaak heeft een aantal een toegespitste top. De stijlen zijn geel tot bruin. De bloemhoofdjesbodem is weinig behaard, de tanden rondom de putjes van de bloemhoofdjesbodem zijn niet haarachtig verlengd.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. De zaden zijn zeer kortlevend (< 1 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op droge, matig voedselarme tot matig voedselrijke, zwak zure grond (zand, lemig zand, uitgeloogd leem, löss, zavel, veen en stenige plaatsen).

Groeiplaats - Bossen (loofbossen, naaldbossen en langs bospaden), bosranden, bermen, langs holle wegen, langs zandwegen in heidegebieden, zandige kanaaldijken, langs spoorwegen (spoorbermen), muren (o.a. kademuren) en grasland (schraal onbemest hooiland in heide- en veengebieden, oud trilveen en veenmosrietland).
Familie: Asteraceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: bossen op droge, zure grond
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website