Gladde witbol

Holcus mollis


© Willem Braam

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - augustus

Hoogte - 0,30-0,90 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Lange, kweekachtige wortelstokken. Worteldiepte 10-50 cm.

Stengels/takken - De stengels zijn kaal, maar op of vlak onder de knopen zie je een dichte kraag van haren. Het gras vormt uitgestrekte matten.

Bladeren - De bladen zijn 3-8 mm breed en meestal zacht behaard. De bladrand heeft geen afstaande haren.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De rugnaald op de bovenste, mannelijke bloem is geknikt en steekt boven het aartje uit. De kelkkafjes zijn kaal.

Vruchten - Een graanvrucht. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje). Vaak ontstaan er echter geen zaden.

Bodem - Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op droge tot vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke, zure tot zwak zure, humushoudende grond (meestal op zand of leem, soms op zure klei).

Groeiplaats - Bossen, houtwallen, struwelen, kapvlakten, lanen, beschaduwde bermen, wegkanten, grasland (zandige plaatsen en soms in nat, zuur hooiland), zandige akkers, heide, kanaalbermen en waterkanten.
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: bossen op droge, zure grond
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website